SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. člen: Objava spletne strani

Tržna spletna stran, ki jo izdaja: Zvezdar d.o.o., Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Matična številka : 3520935000
Davčna številka : SI72384425
Vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno št. 2009/8189 

 

2. člen: Opredelitev pojmov

Darilni paketi z darilnim bonom : Koncept darilnega paketa, ki ga izda ZVEZDAR d.o.o.. V paketu je stranki ponujen izbor skrbno izbranih ponudnikov z različnih področij glede na izbrani paket; izbor je predstavljen v ilustriranem katalogu. Paket vsebuje tudi darilni bon, ki omogoča, da upravičenec plača storitev neposredno izbranemu proizvajalcu (darilni bon mora upravičenec izbranemu ponudniku izročiti v celoti, ne zgolj odrezek oz. del bona).

Upravičenec: pomeni osebo, ki je uporabnica darilnega bona, in ki je lahko oseba, ki ni kupec.

Partner: pomeni izvajalca, ki ga izbere ZVEZDAR d.o.o. za dostavo storitve upravičencu.

Storitev: pomeni storitev, ki jo zagotovi partner upravičencu v okviru ponudbe v katalogu v darilnem paketu z darilnim bonom, ki jo ponuja imenovani proizvajalec glede na razpoložljivost izdelkov partnerja v rokih, ki jih je izbral upravičenec.

Kupec: pomeni osebo, ki kupi darilni paket z darilnim bonom, pri čemer je kupec lahko tudi upravičenec storitve, če jo uporablja

Spletna stran: pomeni tržno spletno stran: www.zvezdar.com

 

3. člen: Uporaba splošnih prodajnih pogojev

Splošni prodajni pogoji (« SPP ») opredeljujejo pravice in obveznosti družbe Zvezdar d.o.o. (« prodajalca ») in strank (« kupca »).

Oddaja naročila pomeni, da se kupec v celoti in brez zadržkov strinja s temi SPP, ki ne vključujejo vseh ostalih dokumentov, kot so prospekti ali katalogi, ki jih je izdal prodajalec in imajo samo indikativno vrednost. Noben poseben pogoj ne prevlada nad temi SPP, razen če ga prodajalec formalno in pisno potrdi.

Naročilo, oddano neposredno preko spleta, je veljavno le v primeru, da kupec predhodno in izrecno označi v za to predvidenem polju, da je seznanjen s temi splošnimi prodajnimi pogoji in jih sprejema. Kupec ima pred to potrditvijo tudi možnost, da izbere druge izdelke s pritiskom na gumb “nazaj”.

Dejstvo, da ZVEZDAR d.o.o. ne uveljavlja kadarkoli katerega koli od splošnih prodajnih pogojev, ne velja kot odpoved temu, da bi pozneje uveljavljal enega od navedenih pogojev.

ZVEZDAR d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti te splošne prodajne pogoje kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da naročilo kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje naročila.

 

4. člen – Izdelava naročila

Postopek izdelave naročila na spletni strani obsega naslednje faze:

– izbira enega ali več darilnih paketov z darilnim bonom na spletni strani,

– vpis vaših podatkov za identifikacijo kupca in za dostavo na spletni strani,

– povzetek vašega naročila in različnih zgoraj navedenih podatkov z eventuelnimi spremembami s pritiskom na gumb ‘Nazaj’, če je to potrebno, pred dokončnim naročilom

– Potrditev teh splošnih prodajnih pogojev s pritiskom na polje “Prebral(a) sem splošne prodajne pogoje in jih sprejemam.” in potrditev vaše košarice z izbranimi darilnimi paketi, kot tudi skupnim zneskom, vašimi podatki in stroški dostave.

– Po validaciji naročila ZVEZDAR d.o.o. po elektronski pošti pošlje potrditev naročila s povzetkom vseh podatkov v zvezi z naročilom.

– Potrditev vaše izbire načina plačila (z nakazilom ali bančno kartico, po pogojih v 9. členu spodaj).

– Potrditev naročila s pritiskom na predvideno polje.

 

5. člen – Sistem darilnih paketov z darilnimi boni in odgovornost

5-1 V primeru, da kupec ni upravičenec darilnega paketa z darilnim bonom, je kupec pozvan, da upravičenca seznani z vsebino tega člena in še posebej z naslednjim : Edino predložitev izvrnika darilnega bona daje pravico do storitve. Vsebina storitve in imena partnerjev so predstavljeni upravičencu v knjižici, ki se nahaja v darilnem paketu z darilnim bonom. Storitve ne vključujejo prevoza do kraja dostave storitve s strani izbranega partnerja. V primeru, da se darilni bon iz darilnega paketa ne uporabi, izgubi, ukrade ali uniči, kupec in/ali upravičenec ni upravičen uveljavljati katero koli povračilo, niti katerokoli odškodnino iz katerega koli naslova. Pri dobavi storitve se uporabijo posebni pogoji izbranega partnerja, ki ga izbere upravičenec.

5-2 Zvezdar d.o.o. je skrbno izbral ponudnike, ki se s svojimi izdelki predstavljajo v darilnih paketih z darilnim bonom. Zvezdar d.o.o. ne odgovarja za napako enega od ponudnikov, v primeru popolne ali delne neizpolnjene storitve ali za spremembo storitve s strani partnerja po izdaji kataloga. V tem primeru je vsa odgovornost na strani izbranega partnerja.

Prejemnik lahko izbere drugega ponudnika med ponujenimi v darilnem paketu z darilnim bonom. V takem primeru prejemnik ni upravičen do nikakršnega povračila stroškov.

Za zagotavljanje visoke ravni kakovosti storitev, ki jih predlagamo kupcem, lahko ZVEZDAR d.o.o. odpove sodelovanje z enim ali več partnerji med veljavnostjo darilnega paketa z darilnim bonom. Upravičenec se lahko prepriča, ali so partnerji, predstavljeni v katalogu, še vedno partnerji ZVEZDAR d.o.o. v trenutku izbire storitve, na spletni strani www.zvezdar.com.

5-3 Zvezdar ne more biti v nobenem primeru odgovoren za popolno ali delno prenehanje poslovanja enega njegovih partnerjev, za popolno ali delno neizvajanje storitve ali za spremembo storitve s strani partnerja po izidu te knjižice. Vso odgovornost za tovrstne primere nosi ponudnik. Kupec in/ali prejemnik darilnega paketa mora zato v omenjenih primerih izbrati eno od preostalih storitev, predstavljenih v knjižici. 

Zvezdar izbere ponudnike z namenom ponudbe kvalitetnih doživetij in storitev. Za izvedbo in kvaliteto storitve je v celoti odgovoren ponudnik storitve. Zvezdar ne more nositi odgovornosti za način izvedbe storitve.

5-4 Zvezdar ne more biti v nobenem primeru odgovoren za polno zasedenost kapacitet enega od njegovih partnerjev. Kupec in/ali prejemik darilnega paketa ima zato možnost izbrati eno od preostaloih storitev, ki so na voljo v knjižici.

 5-5 Dejavnosti, predstavljene v darilnih paketih z darilnim bonom, se podrejajo predpisom, ki veljajo za sektor dejavnosti partnerja, ki jamči in je edini odgovoren prejemniku. Nadalje se je prejemnik dolžan seznaniti pri ponudniku o morebitnih zadržkih glede starosti, velikosti, dostopu, itd.

Sleherna zavrnitev izvedbe storitve s strani partnerja iz zgoraj navedenih razlogov ali zaradi nespoštovanja teh predpisanih ali specifičnih pogodbenih pogojev ne šteje kot diskriminacija, niti ne zavezuje ZVEZDAR-ja d.o.o. in ZVEZDAR d.o.o. za to ne nosi nikakršne odgovornosti.

 

6. člen – Veljavnost in razpoložljivost darilnih paketov

Darilni boni v paketih ZVEZDAR imajo svoj rok uporabnosti, ki je označen na embalaži in na darilnem bonu ter v predstavitvi paketa na spletni strani.

Darilni paketi so izdani v omejeni količini. 
ZVEZDAR d.o.o. se zavezuje izpolniti vsako naročilo darilnega paketa z darilnim bonom s strani kupca v okviru razpoložljivih zalog in glede na končne roke uporabnosti razpoložljivih paketov.
Za nerazpoložljivost darilnega paketa ZVEZDAR d.o.o. ne odgovarja. Kupec se odreka slehernemu zahtevku zaradi nerazpoložljivosti. 
Če naročila ni mogoče izpolniti zaradi prekinitve zaloge ali nerazpoložljivosti, lahko kupec prekliče svoje naročilo in povrne se mu vplačani znesek v 30 dneh od nakazila.

Menjave darilnih paketov ZVEZDAR® so mogoče tako za kupce kot za prejemnike paketa:

–       v celotnem obdobju veljavnosti darilnega bona

–       v dveh mesecih po izteku veljavnosti darilnega bona.

 Paket ZVEZDAR® je v celotnem obdobju njegove veljavnosti možno menjati za drug paket iz trenutne ponudbe Zvezdarja, pri čemer so stroški menjave sledeči:

–       10€ z DDV pri menjavi paketa, katerega cena je nižja od 50€

–       15€ z DDV pri menjavi paketa, katerega cena je višja od 50€.

 Pakete ZVEZDAR®, ki jim je rok veljavnosti potekel, je mogoče v 2 mesecih, ki sledijo dnevu izteka veljavnosti, zamenjati za novo izdajo bona (če obstaja) ali za drug bon iz trenutne ponudbe Zvezdarja, pri čemer so stroški menjave sledeči:

–       15€ z DDV pri menjavi paketa, katerega cena je nižja od 50€

–       20€ z DDV pri menjavi paketa, katerega cena je višja od 50€.

Cena menjave je obračunana na paket in vedno vključuje:

–       Produkcijske in tiskarske stroške: menjavo bona z novim darilnim bonom (odvisno od primera in želja)

–       Stroške dostave: dostavo novega bona oziroma darilnega paketa v Sloveniji (priporočena pošta)

–       Obdelavo naročila.

V vseh primerih, ko gre za menjavo za paket višje vrednosti, je poleg stroškov menjave potrebno še doplačilo razlike v vrednosti cen paketov. V vseh primerih, ko gre za menjavo za paket nižje vrednosti, se strošek menjave obračuna, razlike v vrednosti cen paketov pa se v skladu s pogoji poslovanja ne vrača.

Po preteku dveh mesecev od izteka veljavnosti darilnega bona ZVEZDAR® menjava ni več mogoča.

Kupci ali prejemniki paketov ZVEZDAR®, ki bi želeli menjati paket, naj se obrnejo na ekipo Zvezdarja na naslov info@zvezdar.com. V sporočilu morajo navesti:

– svoje kontaktne podatke, vključno z naslovom za dostavo novega paketa
– bon, ki ga želijo zamenjati in bon, ki ga želijo prejeti
– številko darilnega bona.

Zvezdar bo nato poslal vsa potrebna navodila glede plačila in menjave.

Ob vračilu bona v primeru zamenjave je potrebno vrniti celotni bon, ne samo odrezek oziroma del bona.

Pomembno:

Menjave so možne le preko podjetja Zvezdar d.o.o.

Paketov zaradi preverjanja avtentičnosti v nobenem primeru ni možno menjati v trgovinah, ki prodajajo pakete ZVEZDAR®.

Že menjanih paketov oz. darilnih bonov ni mogoče ponovno menjati.

V primeru, da darilni bon iz tega darilnega paketa ni izkoriščen, je izgubljen, ukraden ali uničen, njegov prejemnik ne bo mogel zahtevati nobenega povračila ali kompenzacije v kakršnikoli drugi obliki.

V skladu z našimi pogoji poslovanja Zvezdarjevih darilnih bonov ni mogoče menjati za denar, prav tako ni mogoče zahtevati denarja za neizkoriščen bon.

V kolikor želi prejemnik ob menjavi prejeti celoten paket, ne samo bon, nam mora to sporočiti na info@zvezdar.com.

Bonov, ki so bili podarjeni v kakršnikoli nagradni igri v sodelovanju s podjetjem ZVEZDAR®, ni mogoče zamenjati.

 

7. člen: cena

Darilni paketi so dobavljeni po ceni, ki velja po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Cene so izražene v evrih. Darilni bon, ki je plačilno sredstvo, ni predmet DDV.

 

8. člen – Izstavljanje računov

Kupec lahko ob naročilu zahteva .pdf verzijo računa z odgovorom na e-sporočilo, ki ga bo prejel, ali preko kontaktnega obrazca.

Vsak spor v zvezi z izstavljanjem računov je predmet pisne reklamacije v roku 30 dni od datuma izstavitve računa.

 

9. člen – Načini in pogoji plačila

Plačilo naročenih izdelkov je izvršeno bodisi z bančno kartico na spletu, bodisi z bančnim nakazilom na račun Zvezdar d.o.o. , ki je naveden v povzetku naročila, bodisi s plačilom po povzetju. Plačilo preko spleta z bančno kartico se opravi v okolju, ki ga varuje in upravlja družba PayPal, priznana s strani bančnih ustanov. Pri plačilu po povzetju Pošta Slovenije obračuna njihov strošek poslovanja z gotovino 1,15 EUR oziroma v skladu z njihovim veljavnim cenikom.

 

10. člen– Pravica do preklica naročila

Kot kupec imate pravico odstopiti od pogodbe v 15 dneh od prejema blaga s sporočilom preko kontaktnega obrazca oz. na naslov Zvezdar d.o.o., Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. Tej pravici se ne odpovedujete in ne morete vnaprej odpovedati. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Prejeto blago nam morate vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini v 30. dneh po tem, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Darilne pakete nam morate vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so vam bili izročeni (v originalni embalaži), na naslov Zvezdar d.o.o., Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. Če ste že odprli varnostni pečat in/ali odstranili zaščitno folijo, nimate pravice do odstopa od pogodbe,.

Poštni stroški ali stroški prevoznika darilnega paketa, ki je vrnjen ZVEZDAR d.o.o., gredo v breme kupca ali upravičenca. 
Darilni paket je potrebno vrniti skupaj z izvirno dobavnico na naslov: ZVEZDAR d.o.o. Dimičeva 13, 1000 LJUBLJANA.

 

11. člen – Dobave

Dobave so opravljene samo v Sloveniji in na stroške kupca ter njegovo tveganje.

Stroški pošiljanja so pavšalni in se prištejejo k ceni naročenih darilnih paketov. 
Višina teh stroškov pošiljanja se spreminja glede na količino naročenih darilnih paketov z darilnim bonom, ki jih kupec naroči, in sicer:

KOLIČINA DARILNIH PAKETOV STROŠKI DOSTAVE
Z 20% DDV
1 3,90 €
2 4,30 €
3 4,70 €
4 5,00 €
5 in 6 6.00 €
7 do 9 7.00 €
10 do 14 8.00 €
15 do 19 9.00 €
20 do 29 10.00 €
30 do 39 12.00 €
40 do 49 15.00 €

 

11-1 – Pogoji 
Dostavo na naslov, ki ga označi kupec, opravi Pošta Slovenije ali vsak drug logistični partner, ki ga za to pooblasti ZVEZDAR d.o.o.. ZVEZDAR d.o.o. ne odgovarja v primeru, da je v času dostave naslovnik odsoten ali da ne reklamira pošiljke službi logističnega partnerja družbe Zvezdar d.o.o. ali v primeru neprevzema s strani kupca med izdajo naročila.

11-2 – Tveganja
Ne glede na način dostave se tveganje na izdelkih prenese ob odpremi paketov iz prostorov ZVEZDAR d.o.o. ali iz prostorov logistične družbe, ki jo pooblasti ZVEZDAR d.o.o. 

 11-3 – Dobavni roki 
Dobavni rok, naveden v potrditvi naročila, je naveden samo indikativno in ne upošteva obdobja za obdelavo naročila s strani ZVEZDAR d.o.o.
Zamuda pri dobavi nima za posledico nobene odškodnine, niti preklica naročila v teku, niti povračila za naročilo, če se izkaže, da je zamuda nastala po krivdi kupca ali naslovnika pošiljke ali tretje osebe ter v primeru višje sile (predvsem v primeru popolnih ali delnih stavk, blokiranja prevoznih sredstev ali sredstev za oskrbovanje, vladnih ali zakonskih omejitev …).

 

12. člen: Reklamacija in vračilo

12-1 Ne glede na določila do prevoznika mora naslovnik izdati pisno reklamacijo zaradi neustreznosti darilnih paketov, dostavljenih po naročilu ali odpremnici, v 3 dneh od prejema darilnih paketov. Dobavnica mora biti priložena reklamaciji. 

12-2 Po proučitvi reklamacije ZVEZDAR d.o.o. obvesti kakorkoli upravičenca ali kupca darilnega paketa z darilnim bonom o svojem mnenju glede pisne reklamacije in lahko dovoli vračilo darilnih paketov z bonom, odvisno od primera..
Vrnjeni paketi morajo biti opremljeni s potrdilom o vračilu, ki ga sestavi kupec, in sicer za vsako pošiljko znotraj vsake pošiljke.
Pošiljke ne smejo v nobenem primeru presegati 20 kg. 
Vsako vračilo, ki ga potrdi ZVEZDAR d.o.o., se po kakovostnem in količinskem preverjanju vrnjenih darilnih paketov vpiše v dobro kupca v naši evidenci z isto zapadlostjo, ki mu je bila dodeljena za poplačilo njegovih naročil.

 

13. člen – Varstvo osebnih podatkov in piškotki

13-1 Osebni podatki o kupcu so potrebni za obdelavo naročila in za urejanje naših poslovnih obveznosti. 

Skladno z zakonodajo (zakon ZVOP-1) ima kupec pravico do dostopa, do popravljanja in do izbrisa vseh podatkov, ki se nanašajo nanj. Informacije, ki jih dobimo od kupca, bodo na voljo samo našemu podjetju. 
Osebni podatki se lahko posredujejo kupcu na njegovo zahtevo in proti povračilu stroškov za njihovo izdelavo. 
Ob tem pa ima ZVEZDAR d.o.o. možnost, da nasprotuje očitno neprimernim zahtevam, zlasti glede njihovega števila, pogostosti ali sistematičnosti. 

13-2 Spletna stran uporablja piškotke (cookies). Te datoteke, nameščene na računalniku kupca, omogočajo lažji dostop do storitev, ki jih ponuja ZVEZDAR d.o.o.. Piškotki na spletni strani ne vsebujejo podatkov, ki bi omogočali osebno identifikacijo kupca ter so zasnovani tako, dajih lahko uporablja izključno ZVEZDAR d.o.o. Obveščamo vas, da lahko z ustrezno nastavitvijo vašega spletnega brskalnika odklonite shranjevanje piškotkov.

14. člen: Intelektualna lastnina

Splošna zasnova te spletne strani in vsi njeni elementi, bodisi vidni ali zvočni, vključno z osnovno tehnologijo, so zaščiteni z veljavno zakonodajo o intelektualni lastnini, in predvsem z avtorskimi pravicami, sorodnimi pravicami, pravicami blagovnih znamk, patentnimi pravicami in pravicami slike. Zato je delna ali celotna objava ali prenos v javnost, bodisi brezplačno ali za plačilo, v obliki katere koli podpore ali sredstva obveščanja, o elementih spletne strani brez soglasja upravičencev, zlasti pa podjetja ZVEZDAR d.o.o., uradno prepovedano in sistematično kaznivo. 

Izdelava spletnih povezav (absolutnih ali relativnih) na spletno stran je podrejena izrecnemu soglasju ZVEZDAR d.o.o..
Za elektronske povezave na spletni strani z drugimi spletnimi stranmi ZVEZDAR d.o.o. ne odgovarja in nima nikakršnega nadzora nad njihovo vsebino.

 

15. člen Splošni pogoji nagradnih iger

 Splošni pogoji nagradnih iger so objavljeni na spletni strani http://www.zvezdar.com/splosni-pogoji-nagradne-igre

 

16. člen Pristojnost – uporabno pravo

Za vsak spor v zvezi s temi splošnimi prodajnimi pogoji, katerega ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu potrošnika. Uporablja se samo slovensko pravo.